Formularz zgłoszeniowy | Lista uczestników

Registration Form

nationality - POL number - 1234

 

MALE FEMALE

Only sailors from POLAND

 

Team leader / Kierownik ekipy

I comply to the obligations that result from The Racing Rules of Sailing , especially Rule 4 Part 1.

Przyjmuję zobowiązania wynikające z przepisów określonych w Przepisach Regatowych Żeglarstwa (The Racing Rules of Sailing), a w szczególności Przepis 4 Części 1.

 

powered by